RODINNÝ DŮM V KANÍCH

NOVOSTAVBA

Při návrhu byl kladen důraz na orientaci ke světovým stranám, na zachování výhledů, především na protilehlé svahy a na vytvoření pobytových venkovních ploch. Dům tedy směrován co nejvíc do horní části pozemku, co nejblíže k východní hranici, abychom získaly právě výhledy a pobytový prostor na východní straně. Podkladem pro dokumetaci pro stavební povolení byla architektonická studie od Ing. arch. Šárky Macháčkové.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Místo stavby

KANICE

Investiční náklady

-

Realizace

-

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310