Architektonická studie stavby

Návrh vnitřních dispozic

Pohledy, 3D model

Předběžná kalkulace Vaší nemovitosti

Projektování staveb

Projekt pro územní rozhodnutí

Projekt pro stavební povolení

Projekt pro provedení stavby

Projekt skutečného provedení stavby

Návrh interiéru

Bytový i komerční

Typovového či atypického vybavení

2D dispozice a pohledy

3D návrhy

Výrobní schémata atypových prvků

Zajištění realizace

Inženýrská činnost

Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Skutečné provedení

Poradenská činnost v přípravě staveb

Stanoviska dotčených orgánů

Technický a autorský dozor

Technická činnost

Stavebně technické poradenství

Rozpočtování staveb

Stavební odhady

Znalecké posudky

Stavebně technické průzkumy

Dotační tituly

Naše specializace

Inženýrsko-geologické průzkumy

Hydrogeologické průzkumy

Průzkumy radonu

Pedologický průzkum

Statický posudek

A další

Jak pracujeme

1

Zadání projektu

2

Architektonická studie

3

Projekční činnost DÚR / DSP / DVSP

4

Projekční činnost DPS / DSPS

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310