Technická činnost

Technická činnost je souborem rozšířených služeb našim klientům. Zahrnuje spektrum činností – od stavebně-technických průzkumů, přes plánování rozpočtů a výkazů výměr pro stavby, až po expertní a znalecké posudky.

My v D2C PROJEKT jsme připraveni vám kdykoliv nabídnout technickou podporu stavebních činností. Ať už se jedná o malý projekt nebo rozsáhlou výstavbu s mnoha investory, naše odborná technická činnost bude vždy stejně precizní.

Stavebně technické poradenství

Rozpočtování staveb

Stavební odhady

Znalecké posudky

Stavebně technické průzkumy

Dotační tituly

Další služby

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310