POČÍTÁRNA

REKONSTRUKCE

Podkladem pro dokumetaci pro skutečné provedení stavby byla architektonická studie od Ing. arch. Šárky Macháčkové a samotná realizace stavby.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

BRNO

Investiční náklady

-

Realizace

2020

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310